AMAVET 2019 – výsledky 22. ročníka

, Autor:
"Som úplne fascinovaný z toho čo tu vidím ako aj z projektov, ktoré mladí ľudia dokážu spraviť. Vidím, že profesori na stredných školách sa venujú svojim študentom aj vo voľnom čase! Tak to je kľúčová vec, aby pritiahli mladých ľudí k vede." Týmito slovami zhodnotil súťaž mladých vedátorov RNDr. Roman Nagy, PhD., astrofyzik z Fakulty matematiky, fyziky a informatiky UK v Bratislave.

22. ročník Festivalu vedy a techniky AMAVET (FVAT) sa uskutočnil od 7. do 8. novembra 2019 v Bratislave, v areáli výstaviska INCHEBA, kde bol súčasťou otvorenia veľtrhu Bibliotéka a výstavy Pedagogika. Festival vedy a techniky je už tradične jedným z hlavných podujatí Týždňa vedy a techniky na Slovensku, čo potvrdila aj účasť významných hostí na otvorení. Ministerka školstva, vedy, výskumu a športu SR Martina Lubyová vo svojom príhovore okrem iného zdôraznila kontinuitu súťaží, ktoré organizuje Asociácia pre mládež, vedu a techniku (AMAVET). Už 22. rok je živnou pôdou na objavovanie talentov v oblasti vedy a techniky najmä pre stredoškolákov. Už tretí rok je odborným garantom festivalu Slovenská akadémia vied spoločne s univerzitami – Žilinská univerzita v Žiline, Prírodovedecká fakulta UK v Bratislave a Univerzita P.J. Šafárika v Košiciach. Za všetkých garantov v otváracom príhovore predseda SAV prof. RNDr. Pavol Šajgalík, DrSc., zdôraznil význam projektu pri vyhľadávaní talentov. AMAVET zohráva významnú úlohu pri vytváraní motivačného prostredia pre žiakov mimo školských lavíc.

Neskôr, pri motivačných rozhovoroch Science talks, to zo svojich osobných skúseností potvrdila aj bývalá viacnásobne úspešná súťažiaca festivalu Michaela Brchnelová, ktorá teraz študuje na prestížnej európskej univerzite v Delfte v Holandsku, na Fakulte leteckého a vesmírneho inžinierstva a venuje sa vysokorýchlostnej aerodynamike: „Dôvod prečo som tam, kde som, je vďaka týmto festivalom pretože zo mňa urobili kvázi vedca a stále mi to dávalo motiváciu pokračovať v tom.“

Na motivačný rozhovor pre súťažiacich prišiel aj čerstvý Laureát ocenenia 1. ročníka ESET Sience Award „Výnimočná osobnosť slovenskej vedy“ Ján Tkáč, ktorý pôsobí v Chemickom ústave SAV. Čo by poradil súťažiacim pri začiatkoch ich kariéry, ak sa chcú stať vedcami?: „Stáže v zahraničí sú neoceniteľná skúsenosť. Ak chcete dlhodobo robiť kvalitnú prácu, pobyt v zahraničí je to najdôležitejšie, čo musíte vyskúšať. Ľudia, ktorí sa rozhodli časť svojej kariéry stráviť v zahraničí, sú tí, ktorí sú otvorení novým myšlienkam, ktorí sa neboja skúšať nové veci a dôležitým výstupom pobytu v zahraničí je nadobudnutie neoceniteľných kontaktov, ktoré vám neskôr vo vašej práci dosť dramaticky môžu pomôcť.“

Nechýbali ani zahraniční účastníci, ktorí prezentovali 6 projektov - z Belgicka a Ruska. Do celoštátnej súťaže pre žiakov základných a stredných škôl bolo prihlásených 167 projektov, na ktorých pracovalo 255 mladých vedátorov.

Do celoštátneho finále súťaže postúpilo 80 projektov, ktorých autormi je 123 žiakov zo 60 základných a stredných škôl. Odborná hodnotiaca komisia ocenila na celoštátnom finále 40 projektov, ktorých autormi je 58 žiakov. Celkové výsledky Festivalu vedy a techniky AMAVET sú prílohou tlačovej informácie. Aj napriek vysokej úrovni súťažných projektov, nie všetci mohli zvíťaziť na celoslovenskom finále.

Autor: Ján Nemec