Detaily o sonde InSight. ČO spôsobilo odklad?

, Autor:
Kto to nestihol pred viac ako dvoma rokmi, mal ešte do 1. novembra poslednú šancu poslať svoje meno na Mars na palube americkej prieskumnej sondy InSight. Na diaľku sme mohli za túto možnosť danú všetkým opozdilcom poďakovať zistenej netesnosti francúzskeho seismometru.

Zdroj: NASA

POĎAKOVANIE ZA ZÁVADU

Na diaľku sme mohli za túto možnosť danú všetkým opozdilcom poďakovať zistenej netesnosti francúzskeho seismometru. Sonda InSight mala totiž k Marsu odštartovať už v marci 2016, ale v decembri 2015 bola zistená spomínaná vážna porucha, ktorej náprava si vyžiadala dlhší čas. Štart bol preto odložený o dva roky až do ďalšieho štartovacieho okna, čiže priaznivého obdobia pre let k Marsu, ktoré sa otvorí budúci rok v marci.

 

MONITOROVANIE SEIZMICKEJ AKTIVITY A TEPELNÉHO TOKU

Hlavnou úlohou sondy InSight je seizmický výskum vnútornej stavby planéty Mars (SEIS, Seismic Experiment for Interior Structure) a meranie tepelného toku v marťanskej kôre v mieste pristátia (Heat Flow and Physical Properties Package). Sonda preto ponesie francúzsky seismometr a nemeckú teplotnú sondu, ktorá by sa pomocou vrtáku mala dostať až 5 metrov pod povrch planéty. Pripomína to s istou nadsádzkou vyšetrenie u lekára, ktorý pacientovi meria pulz (seizmológie) a teplotu. Ďalšia aparatúra experimentu Rotation and Interior Structure Experiment) bude zisťovať drobné odchýlky v rotácii planéty, čo by malo prispieť k odpovedi, či Mars má roztavené jadro alebo nie. Od výskumov vedci očakávajú, že výsledky skúmania vnútornej štruktúry Marsu im pomôžu podrobnejšie pochopiť procesy, ktoré pred viac ako štyrmi miliardami roky formovali kamenné planéty, medzi ktoré patrí aj naša Zem.

 

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE

Na programe sondy InSight sa vedľa pracovísk NASA (JPL, Jet Propulsion Laboratory) podieľa tiež Nemecká letecko kozmická agentúra DLR (Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt) a francúzska kozmická agentúra CNES (Centre National d'Etudes Spatiales).

Pomenovanie InSight je skratkou z anglického Interior Exploration using Seismic Investigations, Geodesy and Heat Transport).

Odklad pôvodného dátumu štartu kvôli netesnosti seismometru (je vyžadované stopercentné vákuové tesnenie okolo troch hlavných senzorov aparatúry SSEI), a teda dvojročné oneskorenie, stálo 153,8 milióna USD, o ktoré sa zvýšil pôvodný rozpočet projektu, ktorý predstavoval 675 miliónov USD. Niektorí komentátori preto upozorňujú, že tieto dodatočné výdavky by sa mohli negatívne prejaviť pri plánovaní ďalších medziplanetárnych výprav NASA v rokoch 2017 - 2018. Našťastie však neboli vypočuté extrémne kritické hlasy, ktoré pred dvoma rokmi po odklade misie dokonca odporúčali projekt ukončiť a ďalej v ňom nepokračovať. Jim Green, riaditeľ oddelenia planetárnych vied v NASA s veľkým očakávaním nových vedeckých výsledkov preto s uspokojením chválil prezieravosť vedúcich činiteľov NASA, ktorí takéto príkro kritické hlasy nepočúvali.

 

KDE SONDA PRISTANE

Štartovacie okno pre výpravu sondy InSight sa otvára 5. mája budúceho roka. Na cestu k Marsu sondu vynesie raketa Atlas V 401 z kozmodrómu Vandenberg (Air Force Base) na západnom pobreží USA v Kalifornii. Pristátie nového automatického prieskumníka v oblasti Elysium Planitia na Marse je plánované na 26. novembra budúceho roka.

Elysium Planitia je rozľahlá planina na severnej pologuli Marsu neďaleko rovníka, ktorá sa rozkladá okolo vrcholu sopky Elysium Mons. Nachádza sa v nej mnoho ďalších malých sopiek, takže ide o výraznú vulkanickú oblasť, ktorá je dokonca označovaná za druhú najvýznamnejšiu vulkanickou oblasť na povrchu Marsu. Je preto príznačné, že sa stane cieľom letu sondy InSight.

Sonda by mala na povrchu vykonávať výskumy po dobu najmenej 728 pozemských dní, čo je 708 dní na Marse. Namerané seizmické údaje sľubuje NASA sprístupniť odbornej aj laickej verejnosti na internete vždy najneskôr do 2 týždňov, ďalšie získané vedecké výsledky najneskôr do 3 mesiacov.