Naša Galaxia sa neskôr zrazí s galax. v Androméde

, Autor:
Kozmický teleskop NASA ukazuje, že našu Galaxiu čaká čelná zrážka s galaxiou v Androméde. Astronómovia z NASA oznámili, že teraz môžu s istotou predpovedať významnou udalosť, ktorá ovplyvní naši Galaxii, Slnko i slnečnú sústavu - dôjde k veľkej katastrofickej kolízii našej Galaxie so susednou galaxií v Androméde. Toto významné stretnutie galaxií sa má podľa predpovedí odohrať za štyri miliardy rokov. Je pravdepodobné, že Slnko zmení polohu a bude sa nachádzať v novej oblasti našej Galaxie, ale naša Zem a slnečná sústava budú pravdepodobne zničené.

 „Naše pozorovania sú štatisticky v súlade s čelnou zrážkou medzi galaxiou v Androméde a našej Galaxiou“, povedal van der Marel Roeland zo Space Telescope Science Institute (STScI) v Baltimore.

K tomuto sme dospeli dôkladným meraním pohybu galaxie v Androméde, známej ako galaxia M31, ktorá bola snímkovaná NASA HST. Galaxia sa teraz nachádza od nás 2,5 milióna svetelných rokov, ale k našej Galaxii sa neúprosne blíži vďaka vzájomnej gravitácii a neviditeľnej temnej hmote, ktorá nás obklopuje.

„Takmer po celom storočí špekulácii o budúcom osude galaxie v Androméde a našej Galaxie, máme teraz jasnú predstavu o tom, ako sa udalosti budú v nasledujúcich miliardách rokoch vyvíjať“, povedal Tony Sangmo Sohn zo STScI. Počítačové simulácie odvodené z dát z HST ukazujú, že za ďalšie 2 miliardy rokov po zrážke sa obe galaxie úplne zlúčia a gravitácia ich pretvorí v jednu samostatnú eliptickú galaxiu, aké môžeme bežne pozorovať v lokálnom vesmíre.

Aj keď sa budú galaxie vzájomne zlučovať, hviezdy vo vnútri každej z galaxii sú tak ďaleko od seba, že vzájomne kolidovať nebudú. No hviezdy zmenia polohu do rôznych obežných dráh nového galaktického centra. Simulácie ukazujú, že naša Slnečná sústava bude zrejme odsunutá oveľa ďalej od galaktického jadra, než je dnes.

Aby bola situácia ešte komplikovanejšia, do zrážky sa zapojí ešte malý spoločník M 31, galaxie v Trojuholníku M 33. Aj tá by sa neskôr mala spojiť s galaktickým párom. Existuje ale malá pravdepodobnosť, že by sa M 33 s našou Galaxiou zrazila ako prvá.

Vesmír sa rozpína a zrýchľuje a vzájomné zrážky medzi galaxiami, ktoré sa nachádzajú blízko pri sebe, stále nastávajú, pretože sú gravitačne viazané temnou hmotou, ktorá ich obklopuje. Hlboké pohľady HST do vesmíru ukazujú, že tesné priblíženia medzi galaxiami boli častejšie v minulosti, kedy bol vesmír menší. Pred sto rokmi si astronómovia ešte neuvedomovali, že M 31 je samostatnou galaxiou ďaleko za hranicou našej Galaxie. Až keď Edwin Hubble zmeral túto ohromnú vzdialenosť pomocou premennej hviezdy, ktorá slúžila ako „mílnik“. Edwin Hubble potom zistil, že vesmír expanduje, pretože galaxie sa od nás vzďaľujú, ale v tej dobe už bolo známe, že M 31 sa k nám približuje rýchlosťou asi 250 000 km/hod. Touto rýchlosťou by sme sa dostali zo Zeme na Mesiac asi za hodinu. Meranie bolo vykonané s pomocou Dopplerovho efektu, ktorého princípom je zmena frekvencie a vlnovej dĺžky vĺn, ktoré produkuje pohybujúci sa objekt vo vzťahu k pozorovateľovi. Týmto spôsobom bolo možné s pomocou svetla hviezd v galaxii M 31 v Androméde zmerať jej pohyb smerom k nám.

Predtým nebolo jasné, či stretnutie našej Galaxie a M 31 prebehne iba ako tesný prelet, alebo priamy stret, alebo či sa úplne minú. Záležalo to na tangenciálnom pohybe M 31. Ten astronómovia pri M 31 až doteraz neboli schopní zmerať, aj napriek tomu, že pokusy o jeho zmeranie prebiehali viac než sto rokov. Mimoriadne presné merania spravil tým HST pod vedením van der Marela až teraz. Presné zmeranie bočného pohybu M 31 odstránilo akékoľvek pochybnosti a potvrdilo, že naša Galaxie je predurčená k tomu, aby splynula s M 31.

„Pozorovania boli vykonávané tak, že sme opakovane sledovali vybrané oblasti galaxie počas piatich až siedmich rokov“, povedal Jay Anderson z STScI. „ V rámci simulácii vychádza ako najhorší scenár ten, že M 31 narazí do našej Galaxie čelne a hviezdy sa rozptýlia do rôznych obežných dráh“, hovorila členka týmu Gurtina Besla z Kolumbijské univerzity v New Yorku. „Hviezdne populácie oboch galaxií budú stlačené a naša Galaxia stratí svoj ploský tvar disku, kde sa väčšina hviezd nachádza na kruhových dráhach. Jadrá galaxií sa zlúčia, hviezdy sa usadia na náhodných dráhach a vytvorí sa eliptický tvar galaxie“.

Servisná misia raketoplánu ku Kozmickému ďalekohľadu HST systém ďalekohľadu zmodernizovali a inštalovali doteraz najcitlivejšie kamery, ktoré astronómom umožnili spraviť veľmi dlhé expozície a získať tieto kľúčové merania pohybu M 31. Pozorovania HST a výsledky sú spoločne uvedené v troch dokumentoch, ktoré sa objavia v najbližšom vydaní časopisu Astrophysical journal.

Vedecký tým, ktorý viedol výskum pracoval pod vedením Principal Investigator RP van der Marel (Space Telescope Science Institute [STScI], Baltimore, Md), a jeho členovia sú ďalej ST Sohn a J. Anderson (STScI), G. Besla (Columbia University, New York, NY), M. Fardal (University of Massachusetts, Amherst, Massachusetts), RL Beaton (University of Virginia, Charlottesville, Virginia), Thomas M. Brown (STScI), P. Guhathakurta (UCO / Lick Observatory a University of California, Santa Cruz, Kalifornie) a TJ Cox (Carnegie Observatory, Pasadena, Calif).

(podľa STScI-2012-20 z 31. 5. 2012 preložili DH a GK)

Autor: Dalibor Hanžl, Expresní astronomické informace
Preložil do slovenčiny: Peter Kráčalík