Vedci pravdepdobne našli Higgsov bozón

Veľký hadrónový urýchľovač našiel náznaky existenie Higgsovho bozónu. Jedná sa o poslednú hľadanú časticu v štandardnom modeli, ktorý zatiaľ najvernejšie opisuje náš vesmír a ktorá nám pomáha pri pochopení hmotnosti častíc. Na dnes CERN naplánovala odborný seminár s účasťou novinárov, no viac ako hodinu pred začiatkom musela ochranka uzavrieť dvere, keďže miestnosť sa naplnila do posledného miesta. Môže za to aj fáma, že vedci na slávnu časticu už narazili. Na seminári odznieva stanovisko o náznaku prítomnosti tejto častice. Oficiálne jej objav nie je možné pre nedostatok dát ešte potvrdiť.

Veľký hadrónový urýchľovač našiel náznaky existenie Higgsovho bozónu. Jedná sa o poslednú hľadanú časticu v štandardnom modeli, ktorý zatiaľ najvernejšie opisuje náš vesmír a ktorá nám pomáha pri pochopení hmotnosti častíc.

„Tu by malo všetko fungovať," smeje sa generálny riaditeľ Európskej organizácia pre jadrový výskum (CERN) Rolf Heuer, keď mu pred odborným publikom nefunguje mikrofón. „Veď sme predsa najmodernejšie laboratórium."

Na dnes CERN naplánovala odborný seminár s účasťou novinárov, no viac ako hodinu pred začiatkom musela ochranka uzavrieť dvere, keďže miestnosť sa naplnila do posledného miesta. Môže za to aj fáma, že vedci na slávnu časticu už narazili. Na seminári odznieva stanovisko o náznaku prítomnosti tejto častice. Oficiálne jej objav nie je možné pre nedostatok dát ešte potvrdiť.

„Štandardný model nám pre 7 TeV funguje," hovorí Fabiola Gianotti, hovorkyňa experimentu ATLAS o prvých výsledkoch svojho detektoru.

Gianotti vysvetlila princíp hľadania Higgsovho bozónu. Vedci hľadajú ihlu v kope sena, vedia však približne kde majú hľadať. Hmotnosť bozónu by mala byť okolo 114 až 140 GeV.

Zdá sa, že detektor ATLAS na túto časticu naozaj narazil. Pri častici s hmotnosťou 126 GeV ukazuje detektor exces 3,6-sigma lokálne a 2,4-sigma globálne.

Výsledky z detektoru ATLAS naznačujú, že Higgsov bozón s hmotnosťou väčšou ako 131 GeV je veľmi nepravdepodobný.

Drobné excesy pri hľadaní Higgsovho bozónu zaznamenali pri hľadaní tejto častice aj vedci experimentu CMS.Pri hmotnosti častice pod 130 GeV dokonca zaznamenali exces 1,9-sigma. Experiment vylúčil časticu s hmotnosťou 127 - 600 GeV (pri ATLAS je to nad 131 GeV) a naopak potvrdil udalosti v rozmedzí 124 - 126 GeV.

Možnosť chyby samozrejme nie je vylúčená, je jedna k stovkám až tisícom, je však nepravdepodobné, že by sa jednalo o systémovú chybu alebo fluktuáciu pozadia. Z oficiálneho stanoviska ide o náznak a nie o objav, na ten je potrebné merania zopakovať a overiť výsledky.