Min. obrany Ruska zvýši počet orbit. komun. družíc

, Autor:
Orbitálna skupina komunikačných družíc vojenského určenia sa doplní o 9 ďalších moderných prístrojov, oznámili v hlavnom úrade spojov vojenských síl RF. Kapacita systémov družicového spojenia sa zvýši 4-krát, informačná rýchlosť v komunikačných kanáloch vyrastie na 8 Mbit/s. RF začala vytvárať komplex rádiového spojenia novej generácie, ktorý nemá obdoby vo svete. Uplatňujú sa v ňom technológie softwarového rádia (SDR).

Kapacita systémov družicového spojenia sa zvýši 4-krát, informačná rýchlosť v komunikačných kanáloch vyrastie na 8 Mbit/s.

RF začala vytvárať komplex rádiového spojenia novej generácie, ktorý nemá obdoby vo svete. Uplatňujú sa v ňom technológie softwarového rádia (SDR).


© 2005—2014 RSRS Hlas Ruska. Všetky práva sú chránené.