Curiosity beží na záložnom počítači

Behom dvojstého dňa na Marse, čo bolo 27.2.2013, nedokázal hlavný počítač zapísať dáta do jednej časti flash pamäte - ide o časť zodpovednú za ukladanie adries súborov. Preto okamžite prerušil akúkoľvek činnosť, prepol sa do "safe módu" a očakával na ďalšie inštrukcie z riadiaceho strediska v Jet Propulsion Laboratory v Pasadene. Tu bola následne vykonaná analýza dostupnej telemetrie a riadiace stredisko zrušilo program činnosti Curiosity, pripravený pôvodne na dvesto prvý deň pobytu na Marse (sol 201).

 
Behom dvojstého dňa na Marse, čo bolo 27.2.2013, nedokázal hlavný počítač zapísať dáta do jednej časti flash pamäte - ide o časť zodpovednú za ukladanie adries súborov. Preto okamžite prerušil akúkoľvek činnosť, prepol sa do "safe módu" a očakával na ďalšie inštrukcie z riadiaceho strediska v Jet Propulsion Laboratory v Pasadene. Tu bola následne vykonaná analýza dostupnej telemetrie a riadiace stredisko zrušilo program činnosti Curiosity, pripravený pôvodne na dvesto prvý deň pobytu na Marse (sol 201).

V nasledujúci deň (28.2.2013) došlo podľa odoslaných inštrukcii z riadiaceho strediska k prepnutiu riadiaceho počítača (A-side) na záložný (B-side).
Curiosity bez problémov komunikuje. Je ale prirodzené, že potrvá niekoľko dní, kým bude zo "safe módu"  riadenie Curiosity kompletne uvedené späť do plnej prevádzky. Podľa správy NASA sa to dá očakávať do budúceho týždňa.

Správu môžete nájsť tu: http://www.nasa.gov/mission_pages/msl/news/msl20130304.html

Preto boli v analyzátoroch CheMin a SAM dočasne prerušené analýzy vzoriek získaných vyvŕtaním z kameňa John Klein.

Curiosity disponuje dvomi navzájom sa zabezpečujúcimi riadiacimi počítačmi (označené ako A-side a B-side). Vždy iba na jednom z nich, ktorý v danej chvíli plní funkciu hlavného počítača, je nahraná kompletná verzia prevádzkového softvéru. Na druhom počítači, ktorý má v takomto prípade teda funkciu záložného počítača, je pomerne skrátená verzia softvéru, ktorá zabezpečuje bezpečnú prevádzku v prípade poruchy na, v tom momente, hlavnom počítači. Je však potrebné zdôrazniť, že sa tak deje len v obmedzenej miere, a teda nie je možné takto zabezpečiť plnohodnotnú prevádzku Curiosity.

Ešte pre bližšie vysvetlenie: Počítač B-side plnil úlohu hlavného počítače behom preletu od Zeme na Mars, pričom počítač A-side bol záložný. Po pristátí si obidva počítače svoje úlohy vymenili, čo  platilo až do dvesto prvého dňa pobytu na Marsu (uvádza sa ako Sol 201).

Verme, že nedôjde k nejakým ďalším, ešte horším udalostiam.

Autor článku: Pavel Toufar
Do slovenčiny preložil: Peter Kráčalík