Medzinárodná konferencia Meteoroids 2019

, Autor:
Astronomický ústav Slovenskej akadémie vied sa podieľa na organizovaní medzinárodnej konferencie Meteoroids 2019 pod záštitou Medzinárodnej astronomickej únie, ktorá sa bude konať v dňoch 17. – 21. júna v Hoteli Tatra v Bratislave. Hlavným organizátorom konferencie je Fakulta matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave.

Vedecká konferencia je venovaná meteorom, meteoroidom, meteoritom, medziplanetárnemu prachu a témam súvisiacim s ich výskumom. Cieľom konferencie je konfrontovať najnovšie výsledky a trendy meteorického výskumu popredných vedeckých tímov a astronómov z rôznych krajín.

 

Rozsiahly program konferencie zahŕňa moderné metódy pozorovania meteorov v atmosfére a in-situ registráciu prachových častíc detektormi kozmických sond, ako aj sofistikované laboratórne a počítačové modelovania zdokonaľujúce určenie atmosférických trajektórií častíc a ich pôvodných dráh okolo Slnka. Diskutované budú expertízy rôznych populácií častíc, ich fyzikálne charakteristiky, dynamický vývoj prúdov meteoroidov, ich pôvod a materské telesá. Progres v meteorickej astronómii vedúci k stále presnejším a komplexnejším modelom rozloženia meteoroidov v Slnečnej sústave a v blízkom okolí Zeme je nesmierne dôležitý aj pre prevenciu umelých družíc a vesmírnych staníc.

 

Séria konferencií Meteoroids sa koná už skoro tri desaťročia a je historicky spojená s Oddelením medziplanetárnej hmoty Astronomického ústavu SAV. Štvorica vedcov tohto oddelenia, Ľubor Kresák, Ján Štohl, Anton Hajduk a Vladimír Porubčan, zorganizovala v Smoleniciach prvú konferenciu Meteoroids v roku 1992. Tento úspešný míting celosvetovej meteorickej komunity odštartoval prebiehajúcu sériu konferencií, ktoré sa neskôr konali v rôznych štátoch Európy, v Kanade a v USA. Na počesť jej zakladateľov bude jubilejná 10. konferencia organizovaná znovu na Slovensku a bude venovaná prof. Vladimírovi Porubčanovi.

 

Bližšie informácie o konferencii sú dostupné TU.

 

Mária Hajduková a Luboš Neslušan, AsU SAV