Vyšný Klátov dostal svoj kus meteoritu

, Autor:
Obec Vyšný Klátov v okrese Košice - vidiek sa konečne dočkala. Posol z vesmíru – meteorit – obohatil expozíciu obecného múzea, keďže jeho prvý úlomok vedci našli v katastri tejto podhorskej dedinky na východe Slovenska.

„Už je doma!“ teší sa z daru starosta Vyšného Klátova Ondrej Jusko (vpravo). V strede Ján Svoreň, zástupca riaditeľa Astronomického ústavu SAV, vľavo nálezca prvého úlomku Juraj Tóth z FMFI UK v Bratislave.

Súčasťou trojdňového Putovného festivalu Bodvy a Rudohoria bolo aj dlho očakávané stretnutie  s klátovským meteoritom. Zástupca riaditeľa Astronomického ústavu SAV v Tatranskej Lomnici doc. RNDr. Ján Svoreň, DrSc. a RNDr. Juraj Tóth, PhD. z Katedry astronómie, fyziky Zeme a meteorológie FMFI UK v Bratislave odovzdali starostovi Vyšného Klátova Ondrejovi Juskovi spomínaný nájdený úlomok meteoritu a tiež kópiu najväčšej časti nezvyčajného pozdravu z kozmu.

„Ľudia si zvyknú želať šťastie, keď padá hviezda. U vás stačí zájsť do múzea a zapriať si ho,“ povedal v príhovore Ján Svoreň. Pripomenul chvíle z 28. februára 2010, keď o 23:24 hodine osvetlil nočnú oblohu nad východným Slovenskom veľmi jasný meteor – bolid. Nezvyčajný úkaz spozorovali aj Klátovčania, ktorí však netušili, že úlomky z vesmírneho telesa, ktoré explodovalo cca 35 km nad zemským povrchom, dopadli aj za ich humná. Po zložitých výpočtoch bolo miesto dopadu určené a po roztopení snehu zamierila do Vyšného Klátova prvá spoločná expedícia AsÚ SAV a FMFI UK (J. Svoreň a J. Tóth). Tá 20. marca 2010 definitívne potvrdila správnosť výpočtov, keď Juraj Tóth našiel prvý meteorit. „Doteraz sa celkovo našlo 78 úlomkov meteoritu, najväčší v okolí Alpínky v katastri Košíc. Preto meteorit dostal meno Košice,“ objasnil docent Svoreň. Obyvatelia Vyšného Klátova, ktorí už dokonca zložili pieseň o dare z nebies, túto medzinárodne uzákonenú zásadu prijímajú s ťažkým srdcom. Ale i tak sa ich obec zapísala do svetovej histórie astronómie. Vo Vyšnom Klátove vybudovali náučný chodník s 8 stanovišťami, kde podľa projektu Ing. Ladislava Timuru osadili tabule s informáciami o meteorite v slovenčine a angličtine, ktoré pripravili Ján Svoreň a Juraj Tóth.

Meteorit Košice je len pätnástym prípadom na svete a prvým na Slovensku, ktorý má určenú dráhu. Pochádza z hlavného pásu asteroidov medzi dráhami Marsu a Jupitera a ide o chondrit typu H5. Úlomky meteoritu Košice doteraz vedci zapožičali aj Slovenskému národnému múzeu v Bratislave a Východoslovenskému múzeu v Košiciach.

Text a foto: Katarína Čižmáriková