C/2007 W1 Boattini sa vrátila na severnú oblohu

Aj tohtoročnú letnú oblohu môže nakrátko ozdobiť už malými ďalekohľadmi pozorovateľná kométa. Ide o kométu C/2007 W1 Boattini, ktorá sa v máji tohto roku vytratila z našej nočnej oblohy a pre pozorovateľov severnej oblohy sa stala nespozorovateľným objektom denného neba. Od polovice júla však je opäť v dosahu malých prístrojov na rannej oblohe.

Aj tohtoročnú letnú oblohu môže nakrátko ozdobiť už malými ďalekohľadmi pozorovateľná kométa. Ide o kométu C/2007 W1 Boattini, ktorá sa v máji tohto roku vytratila z našej nočnej oblohy a pre pozorovateľov severnej oblohy sa stala nespozorovateľným objektom denného neba. Od polovice júla však je opäť v dosahu malých prístrojov na rannej oblohe.

Kométu objavil A. Boattini na Mt. Lemmon Survey 1.5-m reflektorom 23. novembra 2007. Štyri zložené 30-s expozície ukázali nepatrne asymetrickú kondenzáciu s veľkosťou asi 8" x 6" s dlhšou osou v pozičnom uhle 290° - 300°. Boattini popisoval, že desať zložených 90-s expozíc, ktoré zachytil bezprostredne po ňom C. Snodgrass na European Southern Observatory pomocou 3.58-m New Technology Telescope (+ EMMI), ukázalo komu s veľkosťou asi 6" x 7" a veľmi slabý chvost v pozičnom uhle 293° tiahnuci sa až do vzdialenosti asi 9" od kometárneho jadra.

Kométa bola podpriemerne dobre pozorovateľná večer na jarnej oblohe. Dňa 23. apríla 2008 ju pozoroval K. Hornoch, lelekovický astronóm, ako objekt s jasnosťou 8,6 magnitúdy a priemerom komy 9’. Vtedy sa nachádzala po zotmení nevysoko nad obzorom v súhvezdí Poháru, a napriek tomu ju K. Hornoch pozoroval „voľným“ binokulárom 10x80. Na májovej a júnovej oblohe pozorovateľom severnej oblohy kométa celkom zmizla z dohľadu, lebo sa ocitla na dennom nebi v súhvezdiach Hydry, Vývevy, Kompasu, Lodného kýlu, Veľkého psa, Zajace a Eridanus. Vtedy sa na oblohe pohybovala najrýchlejšie a dosiahla najvyššiu hviezdnu veľkosť (okolo 5. magnitúdy – za takých podmienok by už mohla byť pozorovateľná okom, keby sa nachádzala na nočnej oblohe). To preto, že sa v tej dobe nachádzala najbližšie k Zemi (asi 31,4 mil. km).

Doteraz bola kométa nepozorovateľná, avšak koncom prvej dekády júla sa vrátila na rannú oblohu ako hmlistý obláčik (výskyt chvostu je neistý) s hviezdnou veľkosťou okolo 7. magnitúdy. Kométa bude rýchlo slabnúť a zároveň bude rušiť dorastajúci Mesiac. V sobotu 12. augusta nájdeme kométu presne na východe o 3 hodine 15 minút letného času asi 9° vysoko v súhvezdí Veľryby. Kométa síce bude stúpať (do súhvezdia Barana, kde pobudne aj v priebehu augusta), ale ich hviezdna veľkosť veľmi rýchlo poklesne (v polovici augusta už okolo 9. magnitúdy).

Článok bol vytvorený pomocou podkladov z článku Dalibora Hanžla na stránkach EAI z 2. mája 2008.

Zdroje:

[1] http://astro.sci.muni.cz/clanek.php?id=741

[2] http://aerith.net/comet/catalog/2007W1/2007W1.html

[3] http://cometchasing.skyhound.com/


Autor: Dalibor Hanžl, Expresní astronomické informace, ČR

Preložila: Hana Kapolková