100 rokov od Tunguzskej katastrofy

Pred 100 rokmi, 30. júna 1908, došlo na Sibíri v blízkosti sútoku riek Čamba a Podkamenná Tunguzska k stretnutí Zeme s vesmírnym telesom. Na oblohe sa objavila ohnivá guľa sprevádzaná veľkým hlukom, na konci zaznel výbuch, pričom zvukové efekty boli počuteľné až zo vzdialenosti 500 km.

Pred 100 rokmi, 30. júna 1908, došlo na Sibíri v blízkosti sútoku riek Čamba a Podkamenná Tunguzska k stretnutí Zeme s vesmírnym telesom. Na oblohe sa objavila ohnivá guľa sprevádzaná veľkým hlukom, na konci zaznel výbuch, pričom zvukové efekty boli počuteľné až zo vzdialenosti 500 km. Výbuch zničil 2150 km2 lesa, seizmografy v Irkustsku zaznamenali podivné povrchové zemetrasenie, meteorologické observatóriá po celom svete pozorovali tlakovú vlnu. Celý ďalší mesiac boli Európou mimoriadne jasné noci – bolo možné čítať aj o polnoci bez umelého svetla, dokonca nad 6000 km vzdialeným Írskom bol pozorovaný obrovský žiariaci mrak.

Podľa dnešných vedomostí došlo ku zrážke Zeme s malým medziplnanetárnym telesom, podľa jednej skupiny teórií úlomkom kométy Encke, podľa druhej malým asteroidom. V každom prípade nedošlo k priamemu kontaktu Zeme s týmto telesom, ale vďaka odporu atmosféry vo výške 8 až 9 km nad povrchom. Nikdy sa nenašiel žiadny kráter, čo svedčí skôr o kometárnom pôvode, keďže kometárny materiál je porézny a mohol sa celý vypariť pri výbuchu.

Pretože možnosť zrážky Zeme s medziplanetárnym telesom je aktuálna aj dnes, astronómi detailne skúmajú okolie Zeme s cieľom objaviť telesá, ktoré by mohli byť pre Zem nebezpečné. Podľa odhadov energie zrážky potrebnej na vyvolanie pozorovaných účinkov, bol priemer Tunguzského telesa len okolo 60 metrov. Pri zrážke s telesom s priemerom nad 1 km by ničivé účinky zasiahli celý zemský povrch bez ohľadu na miesto dopadu. Na výskume telies a  asteroidov sa na Slovensku podieľajú 2 pracoviská – Astronomický ústav Slovenskej akadémie vied v Tatranskej Lomnici a Astronomicko-geofyzikálne observatórium Univerzity Komenského v Modre.

Doc. RNDr. Ján Svoreň, DrSc.
riaditeľ Astronomického ústavu SAV