C/2007 W1 (Boattini) viditeľná v binokulároch

K. Hornoch, Lelekovice, ČR, informuje, že túto kométu 23. 4. 2008 večer pozoroval v binokulári 10x80 a určil jej jasnosť na 8,6 mag pri priemeru kómy 9’. Najlepší čas k jej pozorovaniu je okolo 22 h LSEČ, kedy sa nachádza asi 20 stupňov nad južným obzorom v súhvezdí Pohár.

K. Hornoch, Lelekovice, ČR, informuje, že túto kométu 23. 4. 2008 večer pozoroval v binokulári 10x80 a určil jej jasnosť na 8,6 mag pri priemeru kómy 9’. Najlepší čas k jej pozorovaniu je okolo 22 h LSEČ, kedy sa nachádza asi 20 stupňov nad južným obzorom v súhvezdí Pohár.

Táto kométa bola objavená v minulom roku, kedy A. Boattini oznámil jej objav v IAUC 8899 23. 11. Kométu zachytil na CCD snímkach získaných na Mt. Lemmon Survey 1,5-m reflektorom. Štyri zložené 30-s expozície ukázali nepatrne asymetrickú kondenzáciu s veľkosťou asi 8" x 6" s dlhšou osou v p.a. 290-300 st. Boattini popisoval, že desať zložených 90-s expozícií, ktoré spravil C. Snodgrass na European Southern Observatory 3,58-m New Technology Telescope (+ EMMI) v čase 23,34-23,36 UT novembra ukázalo kómu s veľkosťou asi 6" x 7" a veľmi slabý chvost v p.a. 293 st. tiahnúci sa až do vzdialenosti asi 9" od kometárneho jadra.

Ďalšie pozorovania kométy získali E. Guido a G. Sostero (Castellammare di Stabia, Itálie). Ich CCD snímky získané cez diaľkovo riadený 0,25-m f/3,4 reflektor pri Mayhill, NM, U.S.A., v čase 21,5 UT novembra, ukázali (zložené 30-s expozície) kómu s priemerom okolo 12", ktorá bola pretiahnutá smerom k juhovýchodu.

Kométu sme z nášho územia mohli začať vyhľadávať približne od polovice mája ako objekt asi 12 mag. Podľa efemeridy sa do konca apríla mala jej jasnosť pohybovať okolo 8 mag. To je tiež najlepšie obdobie pozorovateľnosti menšími amatérskymi prístrojmi. Následne sa kométa presunie na juh, aby sa po prelete perihéliom opäť koncom júla u nás vynorila na rannej oblohe ako objekt približne 10 mag.
Kométe, aj keď bude stále jasnejšia, bude postupne klesať deklinácia a tak aj napriek zjasňovaniu sa budú podmienky jej viditeľnosti zhoršovať. Najjasnejšia (5,5 mag) bude asi týždeň pred prechodom perihéliom 24.6., no bude sa nachádzať v Zajacovi...

Dátum TT R. A. (2000) Decl. delta r elong. phase m
2008 05 04 10 41,25 -21 58,7 0,39 1,26 122,30 42,60 8,4
2008 05 09 10 21,35 -22 43,0 0,36 1,20 113,80 50,40 8,00
2008 05 14 09 59,42 -23 29,6 0,33 1,14 105,10 58,90 7,6
2008 05 19 09 34,58 -24 17,2 0,30 1,08 95,90 68,20 7,2
2008 05 24 09 05,52 -25 00,1 0,27 1,03 86,30 78,50 6,8
2008 05 29 08 30,54 -25 25,5 0,25 0,98 76,00 89,90 6,4
2008 06 03 07 48,14 -25 08,6 0,23 0,94 65,00 102,30 6
2008 06 08 06 58,46 -23 34,1 0,21 0,91 53,90 115,1 5,7
2008 06 13 06 05,03 -20 13,3 0,21 0,88 44,40 125,9 5,5
2008 06 18 05 14,43 -15 16,2 0,22 0,86 39,50 131,2 5,5
2008 06 23 04 32,34 -09 36,3 0,24 0,85 40,40 129,2 5,7
2008 06 28 04 00,59 -04 08,7 0,27 0,85 45,30 121,9 5,9
2008 07 03 03 37,98 +00 39,1 0,30 0,86 51,50 112,8 6,2
2008 07 08 03 22,27 +04 42,8 0,34 0,88 57,70 103,6 6,6
2008 07 13 03 11,36 +08 07,9 0,37 0,91 63,60 94,90 7,00
2008 07 18 03 03,61 +11 01,5 0,41 0,95 69,10 87,00 7,4
2008 07 23 02 57,76 +13 29,7 0,45 1,00 74,50 79,80 7,7
2008 07 28 02 52,89 +15 37,1 0,48 1,04 79,80 73,20 8,1
2008 08 02 02 48,30 +17 26,9 0,51 1,10 85,10 67,20 8,5
2008 08 07 02 43,49 +19 01,3 0,54 1,15 90,50 61,50 8,8
2008 08 12 02 38,12 +20 21,8 0,57 1,21 96,00 56,20 9,1
2008 08 17 02 31,99 +21 29,1 0,59 1,27 101,80 51,00 9,4
2008 08 22 02 24,97 +22 23,5 0,62 1,34 107,80 46,10 9,7
2008 08 27 02 17,01 +23 04,9 0,64 1,40 114,00 41,2 10

 

Autor: Dalibor Hanžl, Expresní astronomické informace, ČR

Preložil: Peter Kráčalík