Holmes väčší ako Slnko

, Autor:
17P/Holmes je kométa s obežnou dobou takmer 7 rokov. Patrí do Jupiterovej rodiny komét. Objavil ju Edwin Holmes v novembri 1892 pri jej prudkom zjasnení, ktoré sa opakovalo aj v januári nasledujúceho roku. Dnes sa nachádza za dráhou Marsu v 1,5 násobnej vzdialenosti Slnko - Zem, kde by zjasnenie takejto kométy už nemalo nastať. V priebehu októbra 2007 však jej jasnosť opäť stúpla takmer 1 000 000 krát (z 17 mag. na 2 mag.), takže sa stala viditeľná voľným okom.

Zo snímok kanadsko-francúzsko-havajského teleskopu (CFHT) vyplýva, že priemer prachovej kómy (plynného obalu kometárneho jadra) kométy 17P/Holmes dosiahol 1,4 miliónov km a presiahol tak priemer Slnka. Od zjasnenia kométy sa kóma Holmesovej kométy rozpína stálou rýchlosťou 500 m/s. Aj keď objem kométy spolu s rozpínajúcou sa kómou presahuje objem Slnka, je jej hmotnosť v porovnaní s ním zanedbateľná. Hmotnosť materiálu v kóme je len zlomkom hmotnosti samotného jadra kométy, ktorého priemer nepresahuje 4 km. Očakáva sa, že plynno-prachový obal kométy sa bude aj naďalej rozpínať a rednúť, čím poklesne aj jej jasnosť.