Zomrel prof. Július Krempaský, významný slovenský fyzik

, Autor:
S hlbokým zármutkom oznamujeme, že 6. decembra nás navždy opustil prof. RNDr. Július Krempaský, DrSc., významný slovenský fyzik a univerzitný profesor (*1931 - †2019).

Július Krempaský, rodák z Krížovej Vsi, sa zapísal do histórie slovenskej fyziky v širšom spektre tém, pričom vo viacerých bol ich iniciátorom a zakladateľom. Fyziku vyštudoval na Prírodovedeckej fakulte UK, kde napriek obojstrannému záujmu nemohol ďalej pôsobiť vzhľadom na svoje vierovyznanie. Jeho talent a porozumenie niektorých vtedajších osobností mu však otvorilo cestu na Slovenskú vysokú školu technickú, dnes STU, kde obhájil kandidátsku a doktorskú dizertáciu, habilitoval sa a získal hodnosť profesora. Bol prodekanom a vedúcim katedry fyziky Fakulty elektrotechniky a informatiky, bol medzinárodne akceptovaným vedcom a obľúbeným pedagógom, ktorý napĺňal sály a auditória.

Vďaka Júliusovi Krempaskému sme na Slovensku zachytili nástup polovodičov. Spolu s Dionýzom Ilkovičom založili špecializáciu fyzika tuhých látok, ktorá pre tento výskumný a priemyselný smer vychovávala absolventov. Viacerí, ako napr. Vladimír Áč, sa stali kľúčovými postavami československej mikroelektroniky. Svoju pozornosť venoval aj meraniu termofyzikálnych veličín modernými dynamickými metódami, ktoré spracoval monograficky a ktoré dodnes tvoria jeden výskumný smer vo Fyzikálnom ústave SAV (Ľ. Kubičár et al.). V ústave sa podieľal aj na rozvoji fyziky a technológie kovových skiel, ktorej nositeľom bol Pavol Duhaj a dnes Peter Švec. V ďalšom upriamil pozornosť na novú jednotiacu vedeckú platformu – synergetiku, editoval knihu, začrel do kozmológie, niekoľko prác vydal k otázkam vedy a viery v duchu encykliky Jána Pavla II.

V posledných rokoch sme ho u nás považovali za nestora fyziky a pri 80. výročí STU v roku 2017 bol jednou z ústredných postáv osláv ako pedagóg, ktorý na univerzite pôsobil vyše 60 rokov a významne ju pozdvihol. Július Krempaský napísal 30 kníh a učebníc a takmer 80 článkov. Vychoval 20 absolventov štúdia CSc. a PhD. Bol nositeľom Národnej ceny SR, Radu Ľudovíta Štúra II. triedy, ďalších cien a medailí vrátane SAV a ocenenia Fides et Ratio.

Svoju ťažkú chorobu znášal trpezlivo a s vyrovnanosťou, ktorá s vysokými morálnymi hodnotami mu bola sprievodkyňou na ceste životom.

R. I. P.

Štefan Luby