Inovatívny vzdelávací projekt košických kozmických fyzikov

, Autor:
Vesmír je silným magnetom pre odborníkov i nadšencov rôzneho veku. Tím oddelenia kozmickej fyziky Ústavu experimentálnej fyziky SAV v Košiciach využil túto skutočnosť, inicioval a vypracoval projekt SPACE::LAB. Inovatívny vzdelávací projekt podporuje Európska vesmírna agentúra (ESA) prostredníctvom Plánu pre európske spolupracujúce štáty (PECS), ktorý financuje vláda SR. S predstavovaním vesmírneho výskumu i kozmického inžinierstva začal projektový tím oficiálne 4. apríla 2019.

Pohľad na makety časti prístrojov z dielne košických konštruktérov.

V Košiciach spustili inovatívny vzdelávací projekt o vesmíre SPACE::LAB. Úvodné slovo na prvom stretnutí so záujemcami o vesmírny výskum a kozmické inžinierstvo patrilo hlavnému koordinátorovi projektu Šimonovi Mackovjakovi.

Záujemcov z radov študentov stredných i vysokých škôl, IT sektoru, výskumníkov i laikov privítal hlavný koordinátor projektu RNDr. Šimon Mackovjak, PhD., astrofyzik z ÚEF SAV. „V Košiciach sa venujeme kozmickému programu viac ako päťdesiat rokov. V tejto tradícii  inovatívne pokračujeme preto, aby sa mohla ešte viac rozvinúť a zaujať nastupujúcu generáciu,“ povedal  a predstavil samotný projekt i jeho hlavné aktivity: pravidelné meetupy SPACE::TALK, ktoré sa budú konať každý prvý štvrtok v mesiaci (s výnimkou letných prázdnin), a súťaž SPACE::PROJECT.

 

S otváracou prednáškou na tému Z Košíc na orbitu Zeme a ešte ďalej... ako hlavný rečník vystúpil najskúsenejší slovenský kozmický inžinier Ing. Ján Baláž, PhD. V úvode spomenul začiatky kozmického výskumu a programu v Košiciach, ktoré rozbiehal prof. RNDr. Juraj Dubinský, po ňom Dr. Ladislav Just, CSc., prof. Ing. Karel Kudela, DrSc., a Ing. Jozef Rojko, CSc. Predstavil bohatú spoluprácu na prestížnych vesmírnych misiách renomovaných vesmírnych agentúr, ako je európska ESA, ruská Roskosmos a čínska CNSA. Precízne vypracovanú prezentáciu doplnil zážitkami z mnohých stáží i maketami jednotlivých prístrojov zhotovených košickými kozmickými fyzikmi a konštruktérmi. Priznal sa, že dodnes „predýchava“ neúspech misie MARS-96, pre ktorú Košičania v spolupráci s Írmi vyvinuli aparatúru SLED-2. Zažil však aj svetový historický úspech v roku 2014, keď vesmírna sonda Rosetta doletela ku kométe 67P/Čurjumov-Gerasimenko, vybavená elektronickým servisným systémom (ESS), na ktorom sa podieľal. „So sondou BepiColombo aktuálne letíme k Merkúru a so sondou JUICE poletíme k Jupiteru a jeho ľadovým mesiacom,” prezradil Ján Baláž ďalšie úspechy.

 

Test prostredníctvom mobilov i následná bohatá diskusia naznačila, že dvojročný projekt SPACE::TALK by mohol byť úspešný. Najbližší SPACE::TALK bude 2. mája 2019 na tému Kozmické žiarenie zblízka. Prednášať bude vedúci Oddelenia kozmickej fyziky ÚEF SAV v Košiciach RNDr. Pavol Bobík, PhD.

 

Motiváciou je tiež súťaž SPACE::PROJECT, do ktorej  sa môžu zapojiť študenti stredných a vysokých škôl do 15. mája 2019. „Je potrebné, aby si zvolili jednu z dvoch tematických kategórií – vesmírny výskum alebo kozmické inžinierstvo a pripravili originálny projekt, cez ktorý chcú lepšie porozumieť vesmíru. Výhercovia z každej vekovej a tematickej kategórie získajú platenú stáž v SPACE::LABE, kde budú môcť pracovať pod vedením skúsených mentorov. Súčasťou stáže budú aj dve noci v Observatóriu na Lomnickom štíte,“ láka Šimon Mackovjak.

 

Všetky informácie o projekte sú na: www.space-lab.sk

Text a foto: Katarína Čižmáriková