Cesta k hviezdam vedie cez matematiku

, Autor:
Z letiska Schwechat cez Varšavu do Pekingu odletela v prvý novembrový deň skupina mladých astronómov na 12. medzinárodnú olympiádu v astronómii a astrofyzike (The International Olympiad on Astronomy and Astrophysics – IOAA). Nominovali sa na ňu úspešným umiestnením vo finále Astronomickej olympiády SR 2018, ktorú tradične organizujú Slovenská astronomická spoločnosť pri SAV a Slovenská ústredná hvezdáreň Hurbanovo.

Mladí slovenskí olympionici sa pripravovali aj na týždňovom workshope v Zánke pri Balatone. Získavali aj zručnosti s astronomickými prístrojmi, vo dne i v noci pozorovali oblohu.

Posledný záber pred odletom z Varšavy do Pekingu. Zľava Dejan Prokop z Galanty, Sára Belejová z Michaloviec, Jana Švrčková zo Senice, Radovan Lascsák a Samuel Amrich, obaja z Košíc

Docent Rudolf Gális (vľavo) z Univerzity P. J. Šafárika dohliada na odborný rast dua gymnazistov z Poštovej ulice v Košiciach Samuela Amricha (v strede) a Radovana Lascsáka. Neformálne sa stretli tri dni pred odletom v „klube výpočtárov“ v jeho pracovni.

Zúčastnili sme doteraz na všetkých ročníkoch a zakaždým sme sa vrátili s medailou,“ povedal pred odletom predseda SAS pri SAV RNDr. Ladislav Hric, CSc., vedúci výpravy, v ktorej je tiež RNDr. Mária Hricová Bartolomejová (tlmočníčka a pedagogická vedúca). „Konkurencia sa z roka na rok zvyšuje, pribúda zúčastnených krajín a mládež prichádza lepšie pripravená. Dosiahnuté úspechy nás tešia, ale aj zaväzujú udržať si dobré meno. Budeme to mať v Číne o to náročnejšie, že z pätice mladých do 20 rokov bola na medzinárodnej olympiáde len Janka Švrčková zo Senice (vlani sa z Thajska vrátila ovenčená bronzovou medailou – pozn. aut.), ostatní – Sára Belejová z Michaloviec, Dejan Prokop z Galanty, Radovan Lascsák a Samuel Amrich z Košíc – sú nováčikovia.”

Mladí slovenskí olympionici a ich vedúci si uvedomujú, že nevystačia s bežnými gymnaziálnymi vedomosťami z matematiky, fyziky a astronómie. Preto sa pripravovali priebežne. Od májového slovenského finále sa zúčastnili napríklad na týždňovom medzinárodnom workshope pri Balatone (Maďarsko) a v polovici septembra na prípravnom seminári v Krajskej hvezdárni a Planetáriu Maximiliána Hella v Žiari nad Hronom. Tam sa k nim pridalo aj trio bývalých úspešných slovenských olympionikov, v súčasnosti už vysokoškolákov: Jozef Lipták a Andrej Kancko, ktorí už študujú na Univerzite Karlovej v Prahe, i Martin Okánik, študent University of Cambridge. Skúsenejší študenti prišli odovzdať svoje skúsenosti a spoločne preriešili niektoré ťažšie príklady aj z workshopu v Maďarsku.

Individuálnej príprave sa už dlhšie venujú košickí gymnazisti z Poštovej Radovan Lascsák a Samuel Amrich. S pozorovaním oblohy im pomáha Peter Kaňuk z CVČ Domino a s riešením príkladov doc. RNDr. Rudolf Gális, PhD. z Katedry teoretickej fyziky a astrofyziky Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach.  „Už päť rokov chlapci počítajú a počítajú. Raz darmo, cesta k hviezdam vedie cez matematiku. Spočiatku sme riešili nedostatky v matematických vedomostiach, postupne sme prešli až k vysokoškolským príkladom,” hovorí docent Gális, ktorý je tiež vedeckým tajomníkom SAS pri SAV. Posledné stretnutie “klubu výpočtárov”, ako sa nazývajú, sa konalo tri dni pred odletom do Číny, prázdniny-neprázdniny.  Držme mladým astrofyzikom palce, aby sa rýchlo aklimatizovali a zúročili zodpovednú prípravu v podobe úspešného vyriešenia príkladov a úloh z pozorovania oblohy.

Katarína Čižmáriková

Foto: autorka, archív L. H. a Facebook