Týždeň vedy a techniky: 15 rokov stretnutí s vedou! Objavuj ju s nami

, Autor:
Tohtoročná Vedecká jeseň už tradične vyvrcholí Týždňom vedy a techniky (TVT) na Slovensku 2018, ktorého pätnásty ročník sa začína v pondelok 5. novembra. Mottom tohto ročníka je Pätnásť rokov stretnutí s vedou! Objavuj ju s nami. TVT sa končí 11. novembra, dovtedy je však pripravená asi stovka popularizačných podujatí po celom Slovensku.

Mnohé z ústavov SAV pripravili deň otvorených dverí (na snímke DOD v Biomedicínskom centre SAV v minulom roku)

Pozvánka Astronomického ústavu SAV

Bohatý program pripravili aj ústavy SAV. Ich podrobný prehľad prinášame v tabuľke v prílohe. Nájdete v nej, ktorý ústav pripravil deň otvorených dverí, kde sú prednášky či iné populárno-vedecké podujatia. Ústavy SAV pripravili podujatia po celom Slovensku.

Týždeň vedy a techniky 2018 sa začne v pondelok slávnostným otvorením, v rámci ktorého vyhlásia aj výsledky fotografickej a výtvarnej súťaže.

Súťasťou TVT 2018 sú aj dve podujatia 8. a 9. novembra v priestoroch výstaviska INCHEBA: interaktívna výstava Veda netradične a Festival vedy a techniky AMAVET 2018.

Pre odbornú komunitu je na 8. novembra pripravená národná konferencia na tému Veda a technika na Slovensku a v medzinárodnom výskumnom a vzdelávacom priestore – Smerovanie ku kvalite a vedomostiam.

Vyvrcholením Týždňa vedy a techniky na Slovensku bude galavečer pri príležitosti odovzdávania Ceny za vedu a techniku, ktorý bude vo štvrtok 8. novembra.

Zoznam všetkých podujatí nájdete na webovej stránke www.tyzdenvedy.sk v sekcii Podujatia TVT.

Hlavným organizátorom Týždňa vedy a techniky je Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR v spolupráci s Centrom vedecko-technických informácií SR a Národným centrom pre popularizáciu vedy a techniky v  spoločnosti. Spoluorganizátorom Týždňa vedy a techniky je AMAVET – Asociácia pre mládež, vedu a techniku.


Program Astronomického ústavu SAV v Starej Lesnej

Zaujímavý astronomický program pre vás pripravuje aj Slovenská astronomická spoločnosť pri SAV spolu s Astronomickým ústavom SAV. Dni otvorených dverí sa budú konať v:

 

  • stredu 7.11. medzi 17.-22.hodinou
  • v piatok 9.11. medzi 17.-23.hodinou

 

v areáli AsÚ SAV v Starej Lesnej.

Tešiť sa môžete na tieto prednášky:

 

  • streda 17:00: 75 rokov Astronomického ústavu SAV
  • piatok 17:00: Pauliho vylučovací princíp v hviezdach
  • piatok 19:00: Vznik a vývoj vesmíru

 

Nenechajte si ujsť tiež pozorovanie hviezd, planét, galaxií či hmlovín 60 cm ďalekohľadom, denne od 18:00.