Do hĺbky kvantového sveta

, Autor:
Na jar sa ocitol v spoločnosti špičkových vedcov, ktorých vyhlásili za Vedcov roka SR 2017. RNDr. Daniel Reitzner, PhD. v kategórii Mladý vedecký pracovník získal ocenenie za prácu v oblasti kvantových kráčaní a ich využitia pre efektívne kvantové vyhľadávania v grafoch, ako aj v oblasti kvantových meraní a ich nekompatibility.

RNDr. Daniel Reitzner, PhD.

Tento teoretický fyzik má v pracovni za chrbtom tabuľu popísanú výpočtami, z ktorých laik neporozumie ani jednému riadku. Samostatný vedecký pracovník Fyzikálneho ústavu SAV a štipendista SASPRO s úsmevom hovorí, že tomu, čo na tej tabuli je, občas „chvíľu“ nerozumie do dôsledkov ani on.

Ťažko si predstaviť, že teoretická fyzika so zameraním na kvantovú informáciu by vystupovala zo snov nejakého stredoškoláka. Daniel Reitzner študoval fyziku kondenzovaných látok na Prírodovedeckej fakulte košickej Univerzity Pavla Jozefa Šafárika. „No zlákal ma nový odbor – matematická a počítačová fyzika, dostal som sa k téme kvantového spracovania informácie, v čom sa spája fyzika s informatikou a matematikou. To ma nasmerovalo na doktorát v odbornosti kvantová informácia,“ hovorí. A do Centra pre výskum kvantovej informácie Fyzikálneho ústavu SAV.

Ako postdoktorand pôsobil dva roky na Fakulte matematiky mníchovskej Technickej univerzity, kde mal možnosť pokračovať v práci na začatých témach z kvantovej informácie. Na to – s krátkou prestávkou v domovskom Fyzikálnom ústave SAV – získal prestížne Fulbrightovo štipendium, ktoré mu umožnilo stráviť päť mesiacov na Hunter College newyorskej City University a venovať sa kvantovým kráčaniam.

Až na konci tohto pobytu sa ukázalo, že tak (okrem iného) aj splnil podmienky programu Slovenskej akadémie vied SASPRO a mohol od apríla 2015 pôsobiť v Centre pre výskum kvantovej informácie Fyzikálneho ústavu ako jeho štipendista. S projektom Kvantové kráčania a kvantová nekompatibilita, ktorý sa pôvodne mal končiť v apríli tohto roku. No – ako viacerí štipendisti SASPRO, ktorí úspešne prešli výzvou na predĺženie projektov – aj doktor Daniel Reitzner dostal možnosť pracovať na projekte v nezmenených podmienkach do konca roka.

Na otázku, čo bude potom, odpovedá: Neviem. Hovorí, že jeho šéf bojuje za pozície svojich ľudí. A tak verí, že sa podarí vytvoriť podmienky, ktoré by sa približovali čo najviac tým, ktoré má ako štipendista SASPRO – a bude môcť ostať vo Fyzikálnom ústave SAV. Od mája má tiež úväzok na Katedre počítačových systémov a komunikácií Fakulty informatiky Masarykovej univerzity v Brne. „Ale zatiaľ nie je jasné ani to, či budem mať v SAV pozíciu po skončení projektu. Bol by som rád, keby sa podarilo zachovať kontinuitu...“ dodáva.

(Viac v časopise Akadémia/Správy SAV 4/2018)

Autor: Martin Podstupka
Foto: archív