Mladá nádej slovenskej vedy

, Autor:
Vedci zo Slovenskej akadémie vied sa stretli s najúspešnejšími víťazmi študentských stredoškolských olympiád. Šikovní žiaci, ktorých akadémia pozvala do Kongresového centra Smolenického zámku, vyhrali v tomto školskom roku najskôr národné kolá a potom sa dostali na medzinárodné súťaže.

Mnohí reprezentovali Slovensko s tým, že sa domov vrátili s medailami. SAV pre nich zorganizovala dvojdňovú konferenciu s názvom Mladá nádej slovenskej vedy. Dvadsaťpäť stredoškolákov prednášalo o filozofii, jadrovej fyzike, biológii, folklóre či astronómii.

„Stretol som sa s mladými ľuďmi, ktorí majú úprimný vzťah k vedeckej práci, oslovila ich už v ranom veku a zaslúžene sa dostavil vynikajúci úspech. Preto je vysoký predpoklad, že ich životná dráha sa bude uberať smerom k vedeckej kariére, a teda títo ľudia raz môžu obohatiť naše rady. Otvárame im dvere a mňa nesmierne teší, s akou pozitívnou odozvou sa na tejto konferencii stretávam,“ povedal predseda Slovenskej akadémie vied Pavol Šajgalík.

Janu Švrčekovú fascinuje astronómia už od detských čias. V prvom ročníku sa prihlásila na astronomický krúžok a odvtedy s obdivom pozoruje hviezdnu oblohu, vypočítava príklady z astronómie, astrofyziky, dokáže ovládať zložité prístroje. Na medzinárodnej astronomickej olympiáde sa jej dva roky za sebou podarilo získať bronzovú medailu.

„Je to skvelý nápad, že Slovenská akadémia vied niečo také zorganizovala. Vážim si, že som mohla stretnúť vedcov, ktorí sú pre mňa nesmierne inšpiratívni. Na druhej strane som rada, že sme sa tu stretli výborná partia študentov a môžem spoznať ľudí, ktorí sa venujú rôznym druhom výskumu a pri tom majú podobné záujmy ako ja, fascinuje ich veda,“ povedala Jana Švrčeková, študentka Gymnázia Ladislava Novomestského v Senici.

Počas dvoch dní mali študenti možnosť stretnúť sa a diskutovať s farmakologičkou Martou Šoltésovou Prnovou, ktorá im rozprávala o vývoji nových liečiv, architektka Henrieta Moravčíková predstavila rôzne podoby nášho verejného priestoru a astronóm Aleš Kučera diskutoval o vesmíre a jeho nekonečných možnostiach. Víťazi olympiád sa stretli aj so známym slovenským archeológom Karolom Pietom, riaditeľom Matematického ústavu SAV Karolom Nemogom, ale aj s Domenicom Pangallom, ktorý sa venuje výskumu pôsobenia baktérií na pamiatkach nášho kultúrneho dedičstva.

Z návštev na stredných školách vidím obrovskú koreláciu medzi odbornosťou, zdatnosťou a vytrvalosťou riaditeľa danej školy. Kde je veľmi dobrý riaditeľ, tam sú aj veľmi dobrí učitelia a prejavuje sa to aj na výsledkoch žiakov. Žiaci, s ktorými som mal možnosť diskutovať, sa vyznačujú veľkou vytrvalosťou a pracovitosťou, ale mali určite aj šťastie, keď sa im už v tomto veku podarilo dosiahnuť medzinárodný úspech. Naša intenzívna podpora musí smerovať k takýmto aktivitám, pretože pre krajinu je obrovská škoda, keď nám títo ľudia utekajú do zahraničia a už sa nikdy nevrátia,“ povedal Martin Venhart, člen Predsedníctva SAV, ktorý pôsobí aj vo švajčiarskom CERN-e.

Konferencia Mladá nádej slovenskej vedy je súčasťou programu Otvorená akadémia, ktorým chce SAV približovať vedu širokej verejnosti, vzdelávať a vysvetľovať dôležitosť výskumu pre skvalitnenie každodenného života. V rámci programu sa akadémia zameriava aj na školy a ich talentovaných žiakov, ktorých vníma ako budúcnosť krajiny.

Monika Hucáková

Foto: autorka