Fyzici zo SAV pracujú v unikátnom laboratóriu

, Autor:
Laboratórium Fyzikálneho ústavu SAV v Piešťanoch má vo svojej výbave urýchľovač tandemového typu. Vedci môžu vďaka nemu študovať jadrové reakcie pri nízkych energiách, ktoré sú zaujímavé najmä pre oblasť astrofyziky.

Prestrihávanie pásky

Moderný urýchlovač v SAV

Dôležitým využitím nového urýchľovača budú aj aplikácie na analýzy povrchov, ktoré sú čoraz dôležitejšie pre oblasť materiálového výskumu. Urýchľovač môže priniesť aj nové informácie z histórie, a to pri analýze archeologických artefaktov či umeleckých predmetov.

 

„Pokiaľ ide o materiálový výskum, urýchľovač umožňuje študovať rôzne štruktúrne aspekty či už povrchov, alebo vo vnútri samotných látok. Doteraz sa niečo také na Slovensku nedalo odmerať. Pre každý takýto experiment sme museli chodiť do zahraničia,“ povedal predseda SAV prof. Pavol Šajgalík.

 

Fyzici vybavili špičkové laboratórium aj vďaka štrukturálnym fondom. V uplynulých mesiacoch sa im podarilo moderný urýchľovač plnohodnotne skompletizovať.

 

„Ide nepochybne o významný počin Fyzikálneho ústavu SAV. Celková hodnota toho prístroja sa pohybuje na úrovni dvoch miliónov eur,“ dodal Pavol Šajgalík.

 

Takéto malé laboratóriá dnes výrazným spôsobom vychovávajú nových odborníkov v oblasti fyziky. Študenti v nich nie sú zaradení do obrovských kolektívov, kde majú presne vymedzené úlohy. Majú otvorený priestor pre vlastné nápady a môžu riešiť vlastné projekty pod vedením skúsených odborníkov.

 

„Malé laboratóriá poskytujú expertízy v experimentálnych technikách, ktorými podporujú veľké medzinárodné laboratóriá. Prispievajú aj k vývoju a zachovaniu know-how v oblasti jadrovej fyziky a jadrových technológií, a to práve cez výchovu novej generácie jadrových fyzikov,“ povedal Martin Venhart, člen Predsedníctva SAV, ktorý pôsobí aj vo švajčiarskom CERN-e.

 

Monika Hucáková

Foto: TASR