Zasadnutie Výboru Európskej komisie pre budúce urýchľovače

, Autor:
V dňoch 18. a 19. mája 2018 sa na Slovenskej akadémii vied uskutočnilo zasadnutie Výboru Európskej komisie pre budúce urýchľovače (European Committee for Future Accelerators).

Úlohou komisie je koordinácia výskumu v oblasti využívania urýchľovačovej techniky v rôznych vedných disciplínach. Členkou Výboru je ex officio aj generálna riaditeľka CERNu Fabiola Gianotti, ktorá v týchto dňoch navštívila Slovenskú republiku a Slovenskú akadémiu vied.

 

18.mája sa konalo otvorené zasadnutie Výboru ECFA v Aule SAV na Patrónke. Postupne vystúpili predstavitelia jednotlivých výskumných skupín zo Slovenskej republiky. Zasadnutie otvorili príhovormi predseda SAV Pavol Šajgalík a generálny riaditeľ Sekcie vedy a techniky MŠVVŠ SR Marek Hajduk.

 

V úvode odborného programu predniesol prehľadový referát predseda Výboru pre spoluprácu SR s CERNom Branislav Sitár. Stručne zhrnul všetky slovenské aktivity v oblasti využívania urýchľovačov. Následne vystúpili so správou o spolupráci slovenských podnikateľských subjektov s CERNom a o plánoch do budúcnosti Ladislav Vargovčík a Barbora Bruant Gulejová. Prvú časť uzavrel Marián Kireš príspevkom o vzdelávaní v SR v oblasti fyziky.

 

Druhú sekciu otvoril Ivan Melo s prednáškou o popularizačných aktivitách v oblasti jadrovej a časticovej fyziky. Následne referovali o účasti slovenských vedcov na experimentoch NA62, ALICE a ATLAS v CERNe Tomáš Blažek, Ivan Králik a Stanislav Tokár.

 

Poobednú časť zasadnutia otvoril Martin Venhart podrobným referátom o výskume v oblasti jadrovej fyziky v SR. Zameral sa najmä na experimenty IS521 a IS581 na experimentálnom zariadení ISOLDE v CERNe, ktoré navrhli a vedú fyzici z Fyzikálneho ústavu SAV. Následne vystúpili Fedor Šimkovic, Pavol Bobík a Tomáš Blažek s príspevkami o neutrínovej fyzike, časticovej astrofyzike a teoretickej fyzike.

 

V rámci poslednej sekcie predniesli svoje prezentácie Márius Pavlovič, ktorý hovoril o vývoji urýchľovačovej techniky v SR, Jozef Uličný: Aktivity SR v projekte XFEL a Pavol Striženec, ktorý zhrnul rozvoj centier LHC Gridu (medzinárodná výpočtových centier na analýzu dát z experimentov na LHC) v Slovenskej republike. Program uzavrela prednáška doktoranda Michala Dubovského, ktorý priniesol pohľad študenta na úroveň výskumu a vzdelávania v SR.

 

Po porade za zatvorenými dverami Výbor ECFA predniesol svoje závery, ktoré si vytvoril na základe prednesených príspevkov. Pozitívne hodnotil rozmanitosť výskumu v oblasti časticovej a jadrovej fyziky na Slovensku. Výbor gratuluje skupine z Oddelenia jadrovej fyziky FÚ SAV k výraznej expanzii a pritiahnutiu mladých ľudí, ktoré realizoval v ostatných ôsmich rokoch. Mimoriadne pozitívne Výbor vyzdvihol fakt, že Martin Venhart a Martin Veselský z Fyzikálneho ústavu SAV sú vedúcimi experimentov v CERNe. Výbor vyjadril tiež veľké znepokojenie nad faktom, že v súčasnosti v Slovenskej republike nie je ani jeden ERC grant. Výskumným skupinám odporučil väčšiu snahu o zvýšenie podielu súťažného financovania CERNovských experimentov a to aj na európskej úrovni. Tieto záveru budú zhrnuté a v podobe otvoreného listu odovzdané ministerke školstva, vedy, výskumu a športu SR Martine Lubyovej.

 

Uzavretá časť zasadnutia sa konala 19. mája v priestoroch Fyzikálneho ústavu SAV. (mv)

 

Foto: Marcel Matiašovič