Slovenskí vedci sú pre CERN dôležitým partnerom

, Autor:
Potvrdila to vo štvrtok 17. mája na návšteve Slovenskej akadémie vied Fabiola Gianotti, generálna riaditeľka najväčšieho laboratória časticovej fyziky na svete. Na pôde akadémie ju privítal predseda SAV Pavol Šajgalík. Šéfka CERN-u zdôraznila, že je nesmierne dôležité zameriavať sa na identifikáciu mladých talentov a poskytnúť im príležitosť nahliadnuť do experimentov, ktoré sa vo švajčiarskom výskumnom laboratóriu realizujú.

Fabiola Gianotti, generálna riaditeľka CERN-u a predseda SAV Pavol Šajgalík

„Rozbehli sme program pre pobyty stredoškolských študentov v CERN-e a každý rok vyberáme päť členských krajín, ktoré nominujú študentov na dvojtýždennú stáž. Na budúci rok sme vybrali Slovensko, takže vaši žiaci budú mať jedinečnú príležitosť naučiť sa niečo nové a výnimočné,“ povedala Fabiola Gianotti.

Slovensko je členom CERN-u už od roku 1993. Naši vedci a odborníci priamo vytvárali experimenty ATLAS a ALICE, a to od návrhov programov až po konštrukciu detektorov, zber dát, ich analýzu a interpretáciu. Od roku 2016 pôsobia slovenskí vedci aj na experimente ISOLDE.

„Participácia slovenských vedcov v CERN-e je pre nás veľmi dôležitá, a to aj s ohľadom na významné postavenie jadrového priemyslu v našej krajine. Experimenty v CERN-e sú veľmi úspešné v oblasti výchovy vysokokvalifikovaných odborníkov, ktorých kariéra nemusí byť striktne nasmerovaná len do základného výskumu. Veľmi dobre sa môžu uplatniť práve v jadrovom priemysle, ktorý v súčasnosti potrebuje veľa mladých odborných kapacít,“ povedal Martin Venhart, člen predsedníctva SAV, ktorý s CERN-om spolupracuje.

Monika Hucáková

Foto: autorka