Ponuka práce: Elektrotechnický inžinier Observatória Lomnický štít AsÚ

, Autor:
Astronomický ústav SAV v Tatranskej Lomnici, vypisuje výberové konanie na pozíciu Elektroinžinier pre vývoj a údržbu zariadení pre pozorovania Slnka.

Astronomický ústav SAV v Tatranskej Lomnici, vypisuje výberové konanie na pozíciu

Elektroinžinier pre vývoj a údržbu zariadení pre pozorovania Slnka

Požadujeme:

  • vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa: inžinier elektrotechnik - zameranie na číslicovú techniku (hardvér, softvér)
  • znalosť anglického jazyka
  • ovládanie operačných systémov Windows a linux
  • programátorské schopnosti a skúsenosti
  • kreativita pre návrh a vývoj slaboprúdových el. zariadení


Vítané:

  • skúsenosti s jazykom C++
  • skúsenosti s programovacím prostredím LabVIEW
  • prax v odbore


Poznámky:

  • práca v hlavnej budove AsÚ SAV v Tatranskej Lomnici a na odlúčenom vysokohorskom pracovisku Observatória Lomnický štít


Prihlášky so životopisom a zoznamom elektrotechnických a programátorských projektov, na ktorých ste doteraz pracovali, zašlite do 21. marca 2018 (vrátane) na poštovú adresu:

Astronomický ústav SAV
P.O. Box 18
05960 Tatranská Lomnica

V Tatranskej Lomnici, 21. februára 2018