Planetárium v Slovenskej ústrednej hvezdárni je už plne zdigitalizované

, Autor:
Planetárium Slovenskej ústrednej hvezdárne v Hurbanove je už plne zdigitalizované. Slávnostne ho otvorili minulý týždeň za prítomnosti ministra kultúry Mareka Maďariča, pod ktorého rezort najstaršia hvezdáreň Slovenska patrí. Ako na svojej webstránke informuje Ministerstvo kultúry (MK) SR, digitalizácia planetária sa uskutočnila v troch etapách od roku 2014 a ministerstvo kultúry ju podporilo spolu sumou 135-tisíc eur.

V prvej etape digitalizácie planetária v decembri 2014 vymenili optomechanický projektor planetária za digitálny. Nové digitálne planetárium má oveľa viac možností na premietanie filmov a rôznych programov, ktoré verejnosti približujú informácie o slnečnej sústave, okolí galaxie či o konkrétnych vesmírnych objektoch. V rámci druhej etapy sa vlani obnovili sedenie v planetáriu za nové a pohodlnejšie. Na záver, práve tento mesiac, vymenila Slovenská ústredná hvezdáreň projekčnú kupolu planetária, čím sa zvýšila kvalita premietania. Ministerstvo kultúry pripomína, že najstaršia aktívna hvezdáreň u nás patrí už takmer 150 rokov medzi tie astronomické pracoviská, ktoré svojimi aktivitami prispievajú k pokroku pri skúmaní vesmíru na Slovensku. Od roku 2006 patrí do zriaďovateľskej pôsobnosti MK SR, s hlavným cieľom zhromažďovať vedecké fakty z oblasti astronómie a populárnou formou ich interpretovať verejnosti. Až do konca marca je planetárium individuálnym návštevníkom prístupné vždy v piatok o 18:00. Vopred objednané skupiny ho môžu navštíviť od septembra do júna počas pracovných dní o 09:00, o 11:00 a o 13:30.

Hvezdáreň v Hurbanove založil v roku 1871 Mikuláš Konkoly Thege (1842-1916), ktorý patril na prelome 19. a 20. storočia medzi popredné svetové vedecké osobnosti. Išlo o jedno z prvých astrofyzikálnych observatórií v Európe. Vďaka dômyselnej konštrukcii astronomických prístrojov a intenzite prác patrila hvezdáreň v Hurbanove medzi najznámejšie vedecké inštitúcie v Európe. Od roku 1876 hvezdáreň pravidelne publikovala svoje pozorovania v spravodajoch, ktoré vydávala budapeštianska Akadémia vied. Od roku 1879 ich hvezdáreň vydávala už sama. Po smrti Konkolyho 45-ročná nepretržitá činnosť hvezdárne ochabla a počas rozpadu Rakúsko-Uhorska bola jej práca prerušená. Za 1. Československej republiky (1918-1939) patrila hvezdáreň k najmodernejším na svete. V roku 1919 sa stala Štátnym astrofyzikálnym observatóriom pražskej hvezdárne, ktorú zriadilo vtedajšie ministerstvo školstva a národnej osvety. V priebehu 2. svetovej vojny sa v Hurbanove vykonávali len geomagnetické, seizmické a meteorologické pozorovania. Astronomické pozorovania sa obnovili až v roku 1962.

Súčasnosť hvezdárne v Hurbanove sa začala písať v 60. rokoch minulého storočia. Iniciátorom obnovy hvezdárne v Hurbanove a prvým riaditeľom Slovenskej ústrednej hvezdárne v Hurbanove, ktorá vznikla v roku 1969, bol Ladislav Valach. Zásluhou Slovenskej ústrednej hvezdárne v Hurbanove sa v roku 1969 otvára Pomaturitné štúdium astronómie, je vypracovaná koncepcia výstavby rovnomernej siete astronomických zariadení v SR, začína sa metodická koordinácia odborno-pozorovateľskej i popularizačnej činnosti a výroba malých školských ďalekohľadov. V roku 1970 začína vydávať hvezdáreň v Hurbanove časopis Kozmos a bol založený Slovenský zväz astronómov amatérov. Hvezdáreň robí medzinárodné zrazy astronómov, pozorovania pre verejnosť, výstavy, súťaže, ale aj pozorovateľské expedície. Od roku 1996 plní Slovenská ústredná hvezdáreň v Hurbanove aj funkciu Národného metodického centra pre sieť astronomických zariadení na Slovensku. V súčasnosti okrem hvezdárne v Hurbanove existuje na Slovensku 15 hvezdární, sú napríklad v Banskej Bystrici, Hlohovci, Humennom, Kysuckom Novom Meste, Leviciach a Medzeve. Generálnym riaditeľom hvezdárne je Marián Vidovenec. Informuje o tom webstránka hvezdárne http://www.suh.sk/.


(c) 2017, Autorské práva SITA a.s a uvedené agentúry. Všetky práva vyhradené. Opätovné vydanie alebo rozširovanie obsahu tejto správy bez predchádzajúceho písomného súhlasu SITA a.s. a uvedených agentúr je výslovne zakázané.