Program Ľudia na SAV je aj o nových kométach

, Autor:
Program „Ľudia“ priniesol Slovenskej akadémií vied od roku 2015 špičkových vedcov zo zahraničia, ktorí opustili svoje prestížne pracoviská a prišli robiť vedu na Slovensko. V programe SASPRO je zapojených 16 Slovákov a 22 zahraničných výskumníkov, ktorí reprezentujú krajiny z rôznych kútov sveta. Práve táto schéma je dnes v našich podmienkach najúčinnejším prostriedkom, ako bojovať proti odlivu mozgov do zahraničia.

Andrea Bábelová a Olexandra Ivanová prezentovali svoje skúsenosti z využívania programu SASPRO.

Na pôde SAV sa hovorilo o ambíciách udržať mladých špičkových vedeckých odborníkov na Slovensku.

Oleksandra Ivanová má svoje domovské pracovisko na Astronomickom ústave v Kyjeve. Na Slovenskú akadémiu vied prišla skúmať fyzikálne vlastnosti nových komét, ktoré porovnáva s kométami ostatných dynamických skupín. „V súčasnej dobe evidujeme pokusy zaviesť klasifikáciu komét na základe ich zloženia a prepojiť to s miestami ich vzniku. Kométy mohli vznikať na rôznych miestach v ranej Slnečnej sústave a podľa toho sa budú mierne odlišovať svojim zložením. Veľa nám o tom môže povedať aj sonda Rosetta,  ktorá skúmala z malej vzdialenosti periodickú kométu Čuryumov Gerasimenko, na výskume ktorej spolupracujem,“ povedala Oleksandra Ivanova z Astronomického ústavu SAV.

Svoj výskumný pobyt na Slovensku hodnotí Oleksandra kladne a pochvaľujú si ho aj jej kolegovia z Astronomického ústavu SAV, ktorým pomáha so zavedením polarimetrie ako metódy výskumu komét.„Predpokladám, že naša spolupráca bude pokračovať aj po skončení projektu SASPRO, rada by som tu zostala, ak bude možnosť. Dôvodom sú lepšie pracovné a osobné podmienky ako na mojom domovskom pracovisku, hlavne možnosť aktívne sa zúčastňovať medzinárodných vedeckých konferencií a pracovať v medzinárodných tímoch,“ dodala Oleksandra Ivanova.

SASPRO je program Slovenskej akadémie vied zameraný na mobilitu vedcov. Vznikol na základe projektu spolufinancovaného EÚ zo 7. rámcového programu – Akcií Marie Curie – schémy Ľudia. SAV sa v tomto roku uchádza o podobný program v rámci programu Horizontu 2020 v spolupráci s Univerzitou Komenského a Slovenskou technickou univerzitou.

Text: Monika Hucáková
Foto: Vladimír Šimíček