Medzinárodná škola mladých astrofyzikov o prenose žiarenia v atmosférach Slnka a hviezd

, Autor:
Astronomický ústav SAV v Tatranskej Lomnici (AsÚ SAV) bol v týždni od 29. 5. do 2. 6. 2017 miestom konania medzinárodnej školy venovanej prenosu žiarenia v atmosférach Slnka a hviezd.

Autor: Astronomický ústav SAV

Študentom astronómie a astrofyziky ako aj prevažne mladým vedeckým pracovníkom zo šiestich krajín prednášal prof. RNDr. Petr Hinzel, DrSc. z Astronomického ústavu Akadémie vied Českej republiky, v. v. i., ktorý je svetovo uznávaným expertom v oblasti teórie a modelovania prenosu žiarenia v atmosférach Slnka a hviezd, slnečných protuberanciách a erupciách.

Jeho pútavé prednášky v anglickom jazyku sledovalo celkovo 21 účastníkov školy pochádzajúcich zo Slovenska (14), Českej republiky (2), Poľska (2), Slovinska (1), Ruskej federácie (1) a Gruzínska (1). Program prednášok doplnili tematické lekcie a cvičenia, ktoré pripravili pracovníci Astronomického ústavu SAV. dr. Pavol Schwartz hovoril o CHIANTI databáze atomárnych dát, využívanej v spektroskopii slnečnej atmosféry a dr. Ján Budaj pripravil pre účastníkov školy praktické cvičenie venované formovaniu spektrálnych čiar v atmosférach hviezd. Ich spektrálne profily mali možnosť účastníci školy počítať pomocou programu ShellSpec, ktorého autorom je sám lektor. Dr. Július Koza doplnil program školy lekciou o polarizácii spektrálnych čiar,  jej pozorovaní a analýze prostredníctvom tzv. Stokesového vektora.

Počas jednej z prestávok medzi prednáškami si účastníci pozreli slnečné spektrum pomocou prenosného spektrografu Shelyak. V závere školy účastníci navštívili Observatórium Skalnaté Pleso a prezreli si jeho prístrojové vybavenie, ktorého hlavnou súčasťou je najväčší astronomický ďalekohľad na Slovensku s priemerom primárneho zrkadla 1,3 m. Prostriedky na jeho vybudovanie získal Astronomický ústav SAV prostredníctvom Štrukturálnych fondov EÚ.

Táto medzinárodná škola bola už siedmou v sérii škôl od roku 2004. Podrobnejšie informácie sú na webovej stránke https://www.astro.sk/~koza/school2017/ .

 

dr. Július Koza, dr. Pavol Schwartz

Astronomický ústav SAV