Martin Vaňko sa stal riaditeľom Astronomického ústavu SAV

, Autor:
Predsedníctvo SAV na svojom májovom zasadnutí schválilo vymenovanie Mgr. Martina Vaňka, PhD. do funkcie riaditeľa Astronomického ústavu SAV s účinnosťou od 1. júna 2017 na obdobie štyroch rokov. Vymenovaniu predchádzalo riadne výberové konanie.

Zo životopisu Martina Vaňka:

Martin Vaňko absolvoval štúdium fyziky so zameraním na astronómiu a astrofyziku

na Prírodovedeckej fakulte UPJŠ v Košiciach (r. 2000) a doktorandské štúdium na Astronomickom ústave SAV v Tatranskej Lomnici (r. 2004). V rokoch 2007 až 2009 absolvoval  postdoktorandské štúdium na  Astrophysical Institute and University Observatory Jena v Nemecku, v rámci programu EU Marie-Curie fellowship in the FP6, Marie-Curie Transfer of Knowledge project.

Podieľal sa na dvoch medzinárodných projektoch ako zodpovedný riešiteľ a na mnohých domácich projektoch. Je členom viacerých vedeckých a odborných komisií a rád. Od roku 2013 do mája 2017 pôsobil ako vedecký tajomník Astronomického ústavu SAV.