Finále Astronomickej olympiády 2017

, Autor:
Najlepší stredoškoláci z celého Slovenska, ktorí sa zaujímajú o astronómiu, sa zišli v Piešťanoch na finále Astronomickej olympiády 2017. Prvých päť najúspešnejších riešiteľov postupuje na 11. ročník Medzinárodnej olympiády z astronómie a astrofyziky (The International Olympiad on Astronomy and Astrophysics – IOAA), ktorá sa uskutoční v novembri v Thajsku.

Ladislav Hric pri rozdávaní zadania úloh súťažiacim.

Študenti sa potrápili s úlohami, v popredí Martin Okánik, za ním Jozef Lipták (obaja Gymnázium J. G. Tajovského v Banskej Bystrici) a Samuel Buranský (Gymnázium Vráble).

Členovia hodnotiacej komisie pri hodnotení a kontrole riešení úloh jednotlivých súťažiacich. Zľava RNDr. Miroslav Znášik, Mgr. Peter Dolinský, RNDr. Ladislav Hric, CSc., RNDr. Mária Hricová Bartolomejová a predseda komisie Mgr. Marián Vidovenec.

Astronomickú olympiádu organizuje Slovenská astronomická spoločnosť pri SAV a Slovenská ústredná hvezdáreň (SÚH) v Hurbanove. „Naším cieľom je podchytiť žiakov základných a stredných škôl na celom Slovensku so záujmom o astronómiu a príbuzné vedy, najmä o fyziku a matematiku, a napomáhať im k zdokonaľovaniu sa v nich,“ hovorí predseda SAS pri SAV RNDr. Ladislav Hric, CSc., pracovník SÚH v Hurbanove a vedecký redaktor časopisu KOZMOS. „Mládež síce húževnato rieši príklady z astrofyziky, no i tak má najradšej praktické pozorovania oblohy. Oboje je však nevyhnutnosťou, ak víťazi slovenského finále chcú uspieť aj na medzinárodnom fóre.“ Tu sa žiada pripomenúť, že z doterajších desiatich medzinárodných olympiád sa mladí slovenskí astronómovia zakaždým vrátili s medailou.

V súvislosti so snahou opäť obstáť aj na medzinárodnom fóre, kde sa nároky i úroveň neustále zvyšujú, porota pripravila príklady, ktoré náročnosťou presahujú stredoškolské učivo. Väčšina finalistov ich vyriešila správne, pre niektorých bol problémom časový limit a menšie skúsenosti s pozorovaním oblohy. Maratón prepočítavania čakal aj na päťčlennú hodnotiacu komisiu na čele s Mgr. Mariánom Vidovencom, generálnym riaditeľom SÚH v Hurbanove, ktorá sa neuspokojila iba s konečným výsledkom: „Všímali sme si tiež postup riešenia a evidovali prípadné chyby, na odstraňovanie ktorých sa zameriame na ďalších stretnutiach pred odletom na IOAA.“ Jednou z možností pre všetkých úspešných riešiteľov bude medzinárodný workshop, ktorý sa uskutoční v júli na Matematicko-fyzikálnej fakulte Univerzity Karlovej v Prahe.

Konečné poradie finále Astronomickej olympiády 2017 s nomináciou na IOAA v Thajsku  - 1. miesto: Martin Okánik z Gymnázia J. G. Tajovského v Banskej Bystrici, ktorý z celkového počtu 500 bodov získal 475, 2. miesto: Jozef  Lipták (taktiež z banskobystrického gymnázia) 445 bodov, 3. miesto: Jana Švrčková (Gymnázium L. Novomeského, Senica)  435 bodov, 4. miesto: Andrej Kancko (Gymnázium B. S. Timravy, Lučenec) 420 bodov, 5. miesto: Samuel Buranský (Gymnázium Vráble) 395 bodov. Úspešným riešiteľom sa stal aj nováčik Radovan Lascsák z Gymnázia na Poštovej 9 v Košiciach so ziskom 250 bodov.

Na záver dr. Ladislav Hric vyslovil spokojnosť s úrovňou prípravy stredoškolákov na finále. Skonštatoval, že sa opätovne treba vrátiť k zapojeniu žiakov základných škôl do Astronomickej olympiády, lebo oni tvoria podhubie, z ktorého sa vyselektuje kategória  riešiteľov – stredoškolákov. Organizátori by uvítali, keby olympiádu podporili aj niektoré ďalšie profesionálne pracoviská na Slovensku; teraz však musia vyriešiť získanie dostatku finančných prostriedkov, napr. z grantov (už dlhšie čakajú na nové výzvy na podávanie projektov). Lebo spoliehať sa len na ochotu a štedrosť rodičov a prípadnú podporu nadácií sa dlhodobo nedá...

Text a foto: Katarína Čižmáriková