Objavená jasná nova v súhvezdí Scorpius

05.08.2004 17:18
H. Yamaoka, Kyushu University, oznamuje že Akira Takao, Kitakyushu, Japonsko, objavil možnú novu (hv. veľ. 7.4 mag), ktorá sa zachytila na CCD snímkoch exponovaných pomocou 120-mm telephoto objektívu v čase 3.583 UT augusta.

H. Yamaoka, Kyushu University, oznamuje že Akira Takao, Kitakyushu, Japonsko, objavil možnú novu (hv. veľ. 7.4 mag), ktorá sa zachytila na CCD snímkoch exponovaných pomocou 120-mm telephoto objektívu v čase 3.583 UT augusta.

Nový objekt sa nachádza na súradniciach a = 17h29m18s, d = -31o46'.0 (E = 2000.0; neistota asi 5"). Na jeho predchádzajúcich snímkoch (limitná hv. veľ.: júl 18.637, [11.9; 30.569, [10.8) nie je na tejto pozícií zachytený žiadny objekt.

ASAS-3 snímok z 2.071 UT augusta už na tejto pozícií ukazuje objekt o V = 9.9 mag. Predchádzajúce ASAS-3 snímky ale na tejto pozícií žiadny objekt neukazujú (posledná z nich je 26.271 UT júla). Na týchto súradniciach nie je katalogizovaný ani žiadny známy X-Ray alebo jasný infračervený zdroj.

Na obrázku je zakreslená pozícia novy a vyznačená čiarkami. Jej vyhľadanie by malo byť jednoduchšie pomocou otvorenej hviezdokopy M7, ktorá sa nachádza v ľavom dolnom rohu mapky.

Autor: Dalibor Hanžl, 05. 08. 2004, Expresní astronomické informace, ČR